Sakshi education logo
Sakshi education logo

10th Class

విద్యార్థి దశలోని ఒక కీలకమైన అంకం పదో తరగతి. దీన్ని విజయవంతంగా అధిగమించాక తర్వాత ఏం చేయాలి? భవిష్యత్తులో ఎలా ముందుకు వెళ్లాలి? ఉన్నత విద్యవైపు అయితే ఎలాంటి కోర్...
పదో తరగతి పరీక్షల్లో సంపాదించిన గ్రేడ్‌లు.. భవిష్యత్తు ఉన్నత విద్య అవకాశాలను నిర్ణయిస్తాయి. ‘పది’ సబ్జెక్టుల్లో చూపిన ప్రతిభే...ఇంటర్మీడియెట్‌లో గ్రూప్ ఎంపికకు ...
12345678910...

Latest Updates