Skip to main content

భారతదేశంలో తొలి బౌద్ధ విశ్వవిద్యాలయం ఏది?

జైన, బౌద్ధ మతాలు :

1. రుగ్వేద మంత్రాల్లో ప్రస్తావనలో ఉన్న ఇద్దరు జైన మత తీర్థంకరులు ఎవరు?
1) పార్శనాథ, మల్లినాథ
2) వాసువ్, విభాత
3) అభినందనుడు, చంద్ర ప్రభు
4) వృషభుడు, అరిష్టనేమి
Published date : 30 Sep 2019 03:57PM

Photo Stories